Risk Üstlenebilme Gücüne Sahip Olmak,

 

En Önemli Sermayemizin, İnsan Kaynaklarımız Olduğuna İnanmak, 

 

İş Ahlakına ve Kurallarına, Dürüst Davranış İlkelerine Sahip Olmak, 

 

Verimliliği, Yaratıcılığı ve Başarıyı Takdir Etmek, İnisiyatif Kullanma Kararlılığına Sahip Olmak,

 

İş Yönetiminde Takım Çalışmasına Önem Vermek, 

 

İş Yeri Ruhu ve Disiplinine Sahip Olmak, 

 

Müşteri Odaklı Çalışmaktır.